Holtug Kridtbrud

Et Natura 2000 område, som er særlig vigtigt at du passer på

Holtug Kridtbrud

Indtil 1972 blev der udvundet kalk og kridt i Holtug Kridtbrud, som nu fremstår det som et helt særligt naturområde, Natura 2000, der er et EU-beskyttet område. Oplevelsen er vild natur, når du går fra toppen og ned i bruddet.

I mere end 100 år blev der brudt kridt i Holtug, men siden 1972 har bruddet stort set stået urørt. I dag kan man gå en tur ned gennem bruddet og ud til vandet - stierne kan være glatte, så vi anbefaler at du medbringer fornuftigt fodtøj.

Et ganske særligt sted

Kridtbruddet er hjemsted for mange truede og fredede dyre- og plantearter. Pas derfor særlig godt på stedet - gå kun på stierne og pluk ikke planterne. Med lidt held kan du se stor vandsalamander og planten gyvelkvæler, som er på den såkaldte rødliste - en liste over de plantearter, der risikerer at uddø i Danmark, hvis ikke vi giver dem særlig beskyttelse. Gyvelkvæleren er særlig, for dens blade indeholder ikke klorofyl, og derfor kan planten ikke udnytte sollyset til fotosyntese. I stedet snylter den på rødder hos blandt andre tidselplanten stor knopurt, og har fået sit navn, fordi den netop udpiner sin værtsplante.

I bruddets bløde, hvide kridt kan du være heldig at finde fossiler af søpindsvin, blæksprutter og hajer. Går du på fossiljagt, så vær opmærksom på de tre enkle regler.

Holtug Kridtbrud

Find vej

Der er meget begrænsede parkeringsmuligheder ved Holtug Kridtbrud, vi anbefaler derfor parkering på Mandehoved og en gåtur til Holtug Kridtbrud ad Trampestien.)

Tre enkle regler (Fossilindsamling)

Der er fossiler fra millioner af år i Stevns Klint - ja, faktisk består klinten af fossiler: Skeletter og små skaldele fra alger og mosdyr, der døde, og endte på bunden af Kridthavet.

Find fossiler ved Stevns Klint

Stevns Klint er et helt unikt sted på Jorden. Derfor kan det kun lade sig gøre at samle fossiler, når vi samtidig hjælper hinanden med at passe godt på verdensarven.

Derfor skal du huske tre ting, når du samler fossiler ved Stevns Klint:

  1. Hak aldrig i klinten, kun i nedfaldne blokke. Det samme gælder i bruddene, hvor du heller ikke må hakke i bunden.
  2. Pil ikke i Fiskeleret - det må heller ikke indsamles.
  3. Ved Højerup må du ikke bruge værktøj, men kun samle, hvad du finder liggende løst på stranden.

Finder du nedfaldne blokke eller klumper af kridt og kalk, må du gerne tage dem med hjem og undersøge dem.

Fossiler

Fossiler er rester af dyr og planter. Nogle af dem forstener, men ikke alle, og slet ikke ved Stevns Klint, hvor de ofte er af kridt eller kalk. En forstening er altså et fossil, mens et fossil ikke behøver at være en forstening.

Der er fundet helt unikke fossiler ved Stevns Klint. Flere af dem er blevet erklæret for danekræ. De typiske fossiler her er vættelys, forskellige søpindsvin og koraller - men du kan også finde hajtænder, og tænder eller dele fra en mosasaur.

Lagene i klinten

Den nederste del af Stevns Klint består af kridt fra slutningen af Kridttiden.

Over kridtet ligger det tynde lag af Fiskeler, som markerer K/T-grænsen, altså tidspunktet mellem Kridttid og Tertiærtid. I dette lag findes sporene fra massedøden, der fandt sted for 66 millioner år siden.

Klintens øverste del består af hårdt kalk, mange steder med buede flintebånd i.

Holtug Kridtbrud