Viden

Den femte store massedød

Viden

For 66 millioner år siden uddøde dinosaurerne og halvdelen af alle andre arter på Jorden. Den enorme massedød var længe et mysterium. Her finder du svarene på, hvad der skete.

Asteroide med kurs mod Jorden

For godt 66 millioner år siden, var Jorden præget af voldsom vulkansk aktivitet i det landområde vi i dag kalder Indien. Da en kæmpe asteroide er på vej mod Jorden, har vores planet derfor længe været udsat for kraftige klimaforandringer.

Kridttiden og dinosaurerne

Asteroiden var omkring 10-17 km i diameter og ramte Jorden med så voldsom kraft, at over halvdelen af alle arter på vores blå planet blev udslettet. På jordoverfladen var stort set alle rovdyr forsvundet, skidt for dinosaurerne, men heldigt for os mennesker. Dengang eksisterede Stevns Klint slet ikke. Danmark og store dele af Nordeuropa, var dækket af Kridthavet. Her stortrivedes hajer, kæmpe mosasaurer, fisk, ammonitter, søpindsvin og bittesmå alger.

Verden før katastrofen

Gennem millioner af år havde livsvilkårene på Jorden været ret stabile. Store dele af Jordens landområder var dækket af hav og på landjorden herskede dinosaurerne. Men så skete der noget. En omfattende vulkanisme startede der, hvor Indien ligger i dag, og gennem tusindvis af år spyede voldsomme vulkanudbrud, enorme mængder giftige gasser ud. De vulkanske gasser medførte klimaforandringer overalt på kloden. Livet på Jorden var under et massivt pres, og arter begyndte at uddø i et foruroligende højt tempo. Men det skulle snart vise sig at blive meget værre.

Læs mere om hvad der skete før katastrofen
Katastrofen, 5 store masseuddøen

Verden under katastrofen

De lokale konsekvenser på selve nedslags-stedet, Chicxulub i det nuværende Mexico, var altødelæggende. Indenfor en radius af 1.500 - 2.000 kilometer blev alt lagt øde. Efter selve nedslaget fulgte en serie af voldsomme begivenheder med jordskælv, trykbølger og tsunamier. Enorme mængder af støv blev hvirvlet op i atmosfæren og efterlod hele jordkloden i et fuldstændigt mørke, der varede flere måneder.

Læs mere om hvad der skete under katastrofen
Efter katastrofen, Den 5. masseuddøen

Verden efter katastrofen

Selvom asteroide-nedslaget forårsagede en af de voldsomste eksplosioner, der nogensinde har fundet sted på vores planet, og de efterfølgende ildstorme, jordskælv, tsunamier, mørke og kulde – medførte så megen død og ødelæggelse, at økosystemer kollapsede - gik livet videre.

Læs mere om hvad der skete efter katastrofen
Great Barrier Reef, UNESCO, Verdensarv

Hvad dækker betegnelsen verdensarv over?

Vil du være klogere på, hvad UNESCO er, og hvad verdensarv dækker over, så læs videre her. UNESCO blev oprettet i 1945, og er en FN organisation, hvis formål er at bidrage til fred og sikkerhed ved at fremme samarbejde mellem nationerne indenfor de fire mandatområder uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information.

Læs mere om UNESCO