Forskning

En central rolle i forskning om masseudryddelser

Forskning

Stevns Klint værner om det tydeligste globale bevis på den omfangsrige massedød forårsaget af et asteroidenedslag for 65 millioner år siden.

Forskning og verdensarv

Videnskabelig forskning er et vigtigt element for udpegning til UNESCO Verdensarv. Forskning giver betydningsfuld viden om selve Verdensarven, hvorfor den er blevet udpeget til verdensarv og hvordan man bevarer verdensarven for fremtidens generationer.

Forskning gennem århundreder

Der er lavet forskning og skrevet artikler om Stevns Klint i mere end 250 år. Siden geologer og palæontologer i 1980 præsenterede tesen om ​​et asteroidenedslag, som hovedårsagen til den store masseuddøen for 66 mio. år siden, har Stevns Klint spillet en central rolle i forskning om masseudryddelser. Den videnskabelige interesse for Stevns Klint stadig meget høj og der udføres løbende forskning af flere danske og internationale forskere.

Til verdensarvsarbejdet for Stevns Klint er der tilknyttet en Geologisk Referencegruppe, der bidrager med tiltag og udvikling i forhold til geologisk bevaring og forskning, som understøtter en bred forankring i både nationale og internationale forskningsmiljøer. Gruppen består af repræsentanter fra danske forskningsinstitutioner med aktiv geologisk forskning ved Stevns Klint.

Nye forskningsprojekter

Forskere er meget velkomne ved Stevns Klint. Vi hører gerne fra dig, hvis du har forskningsprojekter, der handler om klinten.

Geologiske prøver kræver tilladelse

Vil du indsamle geologiske prøver ved Stevns Klint, skal du have tilladelse.

Tilladelsen søger du om ved at kontakte geolog og museumsinspektør ved Østsjællands Museum, Jesper Milàn. Her får du også hjælp til at lokalisere et egnet sted, hvor du kan indsamle prøver.

Forsker du inden for andre områder end geologi, hører vi også meget gerne fra dig. Kontakt venligst verdensarvschef, Tove Damholt.