UNESCO

Fokus på vigtige dagsordner og den demokratiske dialog

UNESCO

Bliv klogere på hvad UNESCO er og på hvad betegnelsen verdensarv dækker over.

UNESCO verdensarv

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) blev oprettet i 1945, og er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. I UNESCO arbejder man for at fremme samarbejdet mellem nationer på de nævnte områder. På det kulturelle område støtter organisationen blandt andet op om bevaring af verdensarv. I 1972 indgik man UNESCO-konventionen, som er en international aftale om bevaring af kultur- og naturområder med særlig universel betydning for menneskeheden.

UNESCO
Keopspyramiden i Giza

Hvad er verdensarv?

Siden 1978 er naturområder, monumenter, byer og bygninger med enestående betydning blevet samlet på Verdensarvslisten. På listen kan man efterhånden tælle over 1000 forskellige verdensarvssteder. Blandt mange andre finder man Great Barrier Reef, Pyramiderne i Giza, Grand Canyon og Galapagosøerne på listen. En plads på verdensarvslisten betyder ofte, at der kommer flere turister til området, og dermed også flere indtægtsmuligheder. Men en plads på verdensarvslisten betyder også, at man forpligter sig til at beskytte det specifikke verdensarvssted og sikre dets bevarelse, og derfor er det vigtigt, at man sørger for, at turismen foregår på en bæredygtig måde. IUCN, International Union for Conservation of Nature, er UNESCOs rådgivende ekspertorganisation for naturarv.

UNESCO
Grand Canyons sydkant

Stevns Klint og verdensarv

Stevns Klint blev optaget på UNESCO liste over Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden at opleve sporene fra den asteroide, der ramte Jorden for 66 millioner år siden. Asteroiden, som i millioner af år, havde befundet sig på tryg afstand af vores blå, livfulde planet, kom susende og slog med så stor kraft, at den bragte massedød og ødelæggelse med sig. Alt på Jorden var med ét forandret, og intet skulle nogensinde blive som før.

Sporene fra nedslaget, finder vi mellem klintens tykke lag af kridt og kalk. Et ganske tyndt gråbrunt lerlag, kaldet Fiskeler, indeholder spor af asteroiden og af de jordlag, der blevet slynget op i atmosfæren som pulveriseret rødglødende jord og klipper, der hvor asteroiden ramte. Asteroiden ramte på den anden side af Jorden ved det vi i dag kender som Mexico.

Fiskeleret kan være svært at få øje på. Nogle steder langs klinten ligger det under havets overflade og en del steder, hvor man kan se Fiskeleret, er der ikke sikkert at gå på grund af fare for klinteskred. Derfor anbefaler vi, at du ser Fiskeleret gennem kikkerterne ved Højerup Gl Kirke eller i foyeren på Stevns Klint Experience. Du kan også se den store blok med Fiskeler inde i udstillingen i Stevns Klint Experience.

UNESCO
Fiskeleret blev navngivet af den danske geolog Georg Forchhammer i 1849.