Persondatapolitik

Stevns Klint Experience (efterfølgende SKE)
Gældende fra 1. juni 2022
Senest opdateret 26. september 2022

1. Hvem er dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Stevns Klint Experience ApS
Boesdalsvej 14
4673 Rødvig Stevns
CVR 40217762

info@stevnsklint.dk

Stevns Klint Experience ApS er et anpartsselskab med én kapitalejer, Fonden Stevns Klint Experience. Formål og vedtægter fremgår af hjemmesiden stevnsklint.com samt på www.cvr.dk.

Selskabets direktør er den primære kontaktperson vedrørende persondata. Direktør Steen Bonke Sørensen, tlf.: +45 4099 5577, steen@stevnsklint.org

2. Hvilke formål samler vi oplysninger til

På hjemmesiden stevnsklint.dk/com/org indsamles data til statistisk og markedsføringsformål.

Persondata for personer

Vi indsamler disse data: Navn, telefonnummer, mailadresse, adresse, titel og uddannelse samt oplysninger om deltagelse i kurser, events og arrangementer samt online billetter.

Hvad er formålet?

Oplysningerne samles for at kunne kontakte dig med nyheder og tilbud om kurser, events og arrangementer samt for at sende nyhedsbreve.

Er du deltager i råd eller arbejdsgrupper, så bruges oplysninger også til at invitere dig til møder og andre relevante ting i den forbindelse. For enkelte medlemmer af råd og arbejdsgrupper gælder også, at vi har din postadresse.

Er du medlem af råd eller fungerer som rådgiver for os, så har vi nogen tilfælde gemt oplysninger om din titel eller uddannelse, da vi skal kunne dokumentere formelle deltagere og rådgivere.

Data gemmes for at kunne tilbyde retter kurser, events og arrangementer samt for at sende nyhedsbreve.

Hvor lagres data?

Data lagres på Microsoft OneDrive, hvor kun ansatte i Stevns Klint Experience ApS har adgang

Kontaktinfo lagres også automatisk i tjenesten Mailchimp, når du vælger at skrive dig op til Stevns Klints nyhedsbrev.

Deles data med andre?

Data opbevares i skyløsninger hos leverandører af IT-løsninger til Stevns Klint Experience ApS.

Ved tilmelding til kurser, events og arrangementer samt online billetter via Billetexpressen gemmer Billetexpressen data.

Hvor længe gemmes data?

Data gemmes så længe du er deltagende i de pågældende grupper og op til 3 år efter.

Når det er relevant og aktuelt, slettes data automatisk eller manuelt ved årsskifter.

Du kan til enhver tid opsige abonnement på nyhedsbrevene direkte i udmeldingslink, som du finder i bunden af hvert nyhedsbrev.

Persondata for organisationer, virksomheder, institutioner med flere

Vi indsamler disse data: Organisation, type/branche, kontaktperson, mailadresse, adresse og telefonnummer samt oplysninger om deltagelse i kurser, events og arrangementer.

Hvad er formålet?

Oplysningerne samles for at kunne kontakte dig med nyheder, tilbud om kurser, events og arrangementer, samt sikre at du har de materialer og oplysninger du har brug for.

Er du deltager i råd eller arbejdsgrupper, så bruges oplysninger også til at invitere dig til møder og andre relevante ting samt for at sende nyhedsbreve.

Data om deltagelse i kurser, events og arrangementer gemmes jf. kravene for at være verdensarvspartner, samt for at kunne tilbyde retter kurser, events og arrangementer samt for at sende nyhedsbreve.

Hvor lagres data?

Data lagres på Microsoft OneDrive, hvor kun ansatte i Stevns Klint Experience ApS har adgang

Kontaktinfo lagres også automatisk i tjenesten Mailchimp, når du vælger at skrive dig op til Stevns Klints nyhedsbrev.

Deles data med andre?

Data opbevares i skyløsninger hos leverandører af IT-løsninger til Stevns Klint Experience ApS.

Ved tilmelding til kurser, events og arrangementer samt online billetter via Billetexpressen gemmer Billetexpressen data.

Hvor længe gemmes data?

Data gemmes så længe du er deltagende i de pågældende grupper og op til 3 år efter.

Når det er relevant og aktuelt, slettes data automatisk eller manuelt ved årsskifter.

Du kan til enhver tid opsige abonnement på nyhedsbrevene direkte i udmeldingslink, som du finder i bunden af hvert nyhedsbrev.

Hvor lagres data

Data lagres på Microsoft OneDrive, hvor kun ansatte i Stevns Klint Experience ApS har adgang

Kontaktinfo lagres også automatisk i tjenesten Mailchimp, når du vælger at skrive dig op til Stevns Klints nyhedsbrev.

Deles data med andre?

Data opbevares i skyløsninger hos leverandører af IT-løsninger til Stevns Klint Experience ApS.

Ved tilmelding til kurser, events og arrangementer samt online billetter via Billetexpressen gemmerBilletexpressendata.

Hvor længe gemmes data?

Data gemmes så længe du er deltagende i de pågældende grupper og op til 3 år efter.

Når det er relevant og aktuelt, slettes data automatisk eller manuelt ved årsskifter.

Du kan til enhver tid opsige abonnement på nyhedsbrevene direkte i udmeldingslink, som du finder i bunden af hvert nyhedsbrev.

Persondata for organisationer, virksomheder, institutioner med flere

Organisation
Type/branche
Kontaktperson
E-mailadresse
Adresse
Telefonnummer

Deltagelse i kurser, events og arrangementer

Hvad er formålet?

Oplysningerne samles for at kunne kontakte dig med nyheder, tilbud om kurser, events og arrangementer, samt sikre at du har de materialer og oplysninger du har brug for.

Er du deltager i råd eller arbejdsgrupper, så bruges oplysninger også til at invitere dig til møder og andre relevante tingsamt for at sende nyhedsbreve.

Data om deltagelse i kurser, events og arrangementer gemmes jf. kravene for at være verdensarvspartner, samt for at kunne tilbyde retterkurser, events og arrangementer samt for at sende nyhedsbreve.

Hvor lagres data?

Data lagres på OneDrive, hvor kun ansatte i Stevns Klint Experience ApS har adgang.

Deles data med andre?

Ved tilmelding til kurser, events og arrangementer samt online billetter via Billetexpressen gemmerBilletexpressendata.

Hvor længe gemmes data?

Data gemmes så længe du er deltagende i de pågældende grupper og op til 3 år efter.

Når det er relevant og aktuelt, slettes data automatisk eller manuelt ved årsskifter.

Du kan til enhver tid opsige abonnement på nyhedsbrevene direkte i udmeldingslink, som du finder i bunden af hvert nyhedsbrev.

3. Hvordan bruger vi dine oplysninger

Vi vil gerne sikre, at du får den bedste viden om verdensarvsarbejdet og mulighederne omkring og at vi kan tilbyde dig at deltage i de events, arrangementer og tilbud,herunder køb af billetter med mere i oplevelsescentret, som er relevante for dig, derfor bruger vide oplysninger du har givet os.

Derfor deler vi også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere, fx Microsoft, Facebook, Mailchimp og Google GA4.
Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din øvrige brug af deres tjenester.

For mere information om deres brug af dine oplysninger henvises til vores partneres politikker.

4. Hvem overfører vi dine oplysninger til

Vi kan overføre dine personoplysninger til vores forretningspartnere, der behandler personoplysninger på vegne af Stevns Klint ExperienceApS i forbindelse med de formål, som er beskrevet i denne politik vedrørende personoplysninger.

Dette sker altid i henhold til en skriftlig leverandøraftale om personoplysninger, der sikrer, at behandlingen foretages ihenhold til vores anvisninger. Derudover kræver vi, at vores forretningspartnere anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte og slette dine personoplysninger inden for en rimelig tid, efter de har udført deres opgave.

Behandling af personoplysninger sker for det meste i EU, men nogen gang bruger vi databehandlere eller underdatabehandlere, som behandler persondata i et land, der ligger uden for EU/EØS. Et såkaldt tredjeland.

Hvis data behandles i et tredjeland, der vurderes til at være sikkert af EU-Kommissionen – dvs. have tilstrækkeligt beskyttelsesniveau – overføres personoplysninger uden videre.

Hvis data behandles i et tredjeland, der vurderes til at være usikkert af EU-Kommissionen, anvendes lovligt overførselsgrundlag via EU-kommissionens standardblanketter, som databehandler i det usikre tredjeland, skal have implementeret i deres databehandleraftaler eller som selvstændig kontrakt.

5. Hvad skal vi vide

Følgende oplysninger er obligatoriske:

  • Persondata for personer: Kontaktperson, e-mailadresse og telefonnummer
  • For deltagere i persondata for organisationer, virksomheder, institutioner med flere: Firmanavn, kontaktperson, e-mailadresse, telefonnummer og postadresse

6. Hvordan er sikkerheden?

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod for eksempel tab samt mod uautoriseret ændring,videregivelse eller adgang til oplysningerne med blandt andet databehandleraftaler og sikkerhedsprocedurer. Vi har også procedurer for håndtering og rapportering af enhver hændelse, der kan påvirke sikkerheden i forbindelse med dine personoplysninger.

7. Hvilke rettigheder har du

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
  • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til info@stevnsklint.org

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside stevnsklint.dk.